กิจกรรม : โครงการปัจฉิมนิเทศ (บัณฑิตน้อย)รายละเอียด :
    

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ  จัดทำโครงการปัจฉิมนิเทศ  (บัณฑิตน้อย)  เมื่อวันที่  3  เมษายน  2555    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโละ  เพื่อจุดประกายให้เด็กที่จบการศึกษาระดับปฐมวัยเห็นความสำคัญของการศึกษา  โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาจากศูนย์พัฒนาเด็กขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ  จำนวน  150  คน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2555    อ่าน 915 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
Please type follow this photo
  **