ประกาศผู้ชนะโครงการคูระบายน้ำ กว้าง 0.40 เมตร ลึก.. :อ่าน 46 คน
อบต.ตะโละ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างปร.. :อ่าน 19 คน
เผยแพร่ขอบเขตของงาน (TOR) โครงการคูระบายน้ำ กว้าง .. :อ่าน 41 คน
อบต.ตะโละขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้า.. :อ่าน 9 คน
อบต.ตะโละประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รั.. :อ่าน 4 คน